Å stave et bilde feil

Haugesund Kunstforening fyller 100 år og fyller salene med malerier av Slaattelid. 15. august – 15. september. NON-FOOD står skrevet med store bokstaver på et av maleriene i overlyssalen på Kunstnerforbundet. To  ganger, som et stempel over øvre, venstre hjørnet slår den kontante ordlyden mot oss idet vi entrer det  ærverdige utstillingsrommet. Bildet  består utover dét av en oppstabling av halvt gjenkjennelig inventar eller geometriske konstruksjoner: stjerneformer og liggende, eller kanskje svevende staffelier. For den som kjenner Mari Slaattelids nyere produksjon, er både disse formene og utstillingens øvrige visuelle grep, en karakteristisk kunstnerisk signatur. Staffeliet, flagget, kniplingsmønstre, utflytende «malings-blob’er» og grafisk flate landskaper i serier har blitt brukt av Slaattelid som symboler og tegn i en pågående diskusjon kunstneren har ført over… Read More →