Hallo Afrika! / Mellom det kunstige og det naturlige

Velkommen til vernissasje fredag 20. september kl. 18.00, i Haugesund Billedgalleri. Vi har gleden av å presentere utstillingen «Hallo Afrika!» av Torunn Skjelland i sal 1 og utstillingen «Mellom det kunstige og det naturlige» av Sissel Fredriksen i sal 2. I prosjektet Hallo Afrika! undersøker Torunn Skjelland (f. 1975, Oslo) den visuelle framstillingen av Afrika og afrikanere sett med vestlige «briller». Sissel Fredriksen (f. 1963, Tromsø) viser en serie nye tegninger i sal 2. Fredriksen har arbeidet med to ulike teknikker; «Frottage» – en form for avtrykk av gjenstander, og den mer tradisjonelle tegningen langsomt framstilt strek for strek.

Hallo Afrika!

I prosjektet Hallo Afrika! undersøker Torunn Skjelland (f. 1975, Oslo) den visuelle framstillingen av Afrika og afrikanere sett med vestlige «briller». Hun knytter eget dokumentarisk materiale samlet på reiser, sammen med funnet materiale fra litteratur, populærkultur, nyhetskilder og museer. Tilnærmingen er både analytisk og assosiativ, hvor det formale og dokumentariske danner en form for visuell antropologi. Gjennom uventede og tidvis usannsynlige sammenstillinger problematiserer hun elementer som har vært og er en del av vår kollektive vestlige historie. Utstillingen i Haugesund Kunstforening er laget spesielt med tanke på sal 1 (storsalen). Utstillingen er en blanding av malerier på vegg og lerret, samt et tekstilarbeid. Veggmaleriene henter inspirasjon fra Sør-Afrika og Gambia hvor fasademaleri er en viktig tradisjon. I Zululand, Sør-Afrika kan… Read More →

Mellom det kunstige og det naturlige

Sissel Fredriksen (f. 1963, Tromsø) viser en serie nye tegninger i sal 2. Fredriksen har arbeidet med to ulike teknikker; «Frottage» – en form for avtrykk av gjenstander, og den mer tradisjonelle tegningen langsomt framstilt strek for strek. Kunstneren er opptatt av de motsetningene det er mellom de ulike uttrykkene, både visuelt og teknisk. Sissel Fredriksen har også sammenstilt to ulike visuelle elementer i arbeidene sine. På den ene siden naturen, og på den andre siden det menneskeskapte. Hun sier følgende om arbeidene sine: «For meg har naturen en sentral rolle i bildene. Naturen med stadige skiftninger; harmoni og så disharmoni, ro og så voldsom dramatikk, uro og så et fredelig øyeblikk. Aldri ingenting, alltid noe. Naturen som noe man… Read More →