Natural Selection

Det ligger en historisk selvbevissthet i bunnen av Kosmos arbeider. Mediets historiske tyngde er nettopp det som gjør det interessant, som gjør det til en scene. Utstillingen Natural Selection presenterer et tverrsnitt av Kosmos produksjon i den grafiske teknikken mezzotint. Det åpenbart nostalgiske og historiske preget mediet fører med seg er viktige elementer i Kosmos billedverden. Utstillingens tittel peker både på utvalget av verk, og samtidig på dens underliggende tematikk- menneskets forhold til naturen sett gjennom kulturhistorien. Grafikkens historie er først og fremst illustrasjonens historie. Grafiske teknikker revolusjonerte kunnskapsformidling for religiøse, litterære og vitenskapelige formål, og ble først regnet som kunstneriske medier lenge etter at de ble teknologisk foreldet. Dette bakteppet er det Kosmos arbeider aktiviserer. Gjennom paradokser og anakronismer… Read More →

The Spring Collection

I utstillingen The Spring Collection viser Cato Løland arbeider jobbet fram på atelieret fra høsten 2013 til dags dato. Noen arbeider i utstillingen er i tillegg laget på stedet i løpet av monteringsdagene. Denne måten å bygge opp en utstilling er karakteristisk i Løland sitt kunstnerskap. Han legger til -og trekker fra – helt til rommet og arbeidene framhever hverandre og han finner den rette romlige komposisjonen, som en kan se på som en tredimensjonal måte å male på. I sin kunstneriske praksis er Løland interessert i spesifikke materialer og deres egenskaper. Han bruker ofte funnet eller masseproduserte varer, ikke bare på grunn av ubegrenset tilgang, men også for å kontekstualisere arbeidet. I The Spring Collection har Løland hovedsakelig jobbet… Read More →

Magnar Moen

Magnar Moen (f. 1945) arbeider med abstrakt tegning som hoveduttrykk: «Mine tegninger er ikke knyttet opp til en gjenkjennelig ytre virkelighet. Tegneprosessen frambringer sin egen virkelighet, en virkelighet i stadig forandring med sine brudd, motsetninger og tvetydigheter. Alt blir til i møter mellom kolliderende karakterer. Det skapes en strøm av inntrykk. Noen fester seg og beholdes. Det gjelder om å bevare en nerve ved å holde kontakten med et emne, et emne som får kvalitet ved å avstå fra lyster til raffinement og delikatesser, men som heller tilføres næring ved å balansere intuitive og rasjonelle handlinger uten strenge forbud.» Magnar Moen er utdannet fra Kunst- og håndverkskolen i Bergen og debuterte i Unge Kunstneres Samfunn i 1974. Han har siden… Read More →

Simone Hooymans

Is nature a memory we once had, and do we dream about it, or are we the once that are dreamed? Simone Hooymans (f. 1974) er opprinnelig fra Nederland. Hun studerte ved Kunstakademiet i Arnhem, Nederland, men har de siste årene bodd i Norge, nærmere bestemt i Ålvik, Hardanger. Simone Hooymans arbeider med tegning og animasjoner. Kunsthistoriker Helga Nyman knytter deler av Hooymans kunst til samtidens økologisk bevisste kunst: «Kunst som streber etter å skape en bevissthet hos betrakteren rundt vår negative innvirkning på omgivelsene og på naturen. Hooymans kunst har også paralleller til historiske strømninger som den norske nyromantikken, som kjennetegnes av en søken etter naturen som kontrast til det industrialiserte og tett befolkede urbane landskapet. De norske nyromantikerne… Read More →