Ingrid Haukelidsæter

9. juni – 2. august 2020. Haugesund kunstforening har gleden av å endelig kunne åpne dørene til utstillingene Flamenco Sketches av Ingrid Haukelidsæter og Continuum av Solveig Aalberg fra og med tirsdag 9. juni til og med søndag 2. august. Se åpningstalen ved styreleder i Norske kunstforeninger Mona Elin Aarø på Facebook fra og med mandag 8. juni. Velkommen til kunstopplevelser i Haugesund billedgalleri! Ingrid Haukelidsæter – Flamenco SketchesSal 1 Ingrid Haukelidsæter (f. 1968) fra Stavanger, er kjent for sine abstrakte malerier i klare, modige farger og med store bevegelser i motivene. Vekslingen mellom gjentakelser og kontraster danner harmoniske, og spennende komposisjoner. Til utstillingen i Haugesund billedgalleri har hun med seg sine nyeste arbeider. De monumentale arbeidene har åpnet for… Read More →

Solveig Aalberg

9. juni – 2. august 2020. Haugesund kunstforening har gleden av å endelig kunne åpne dørene til utstillingene Continuum av Solveig Aalberg og Flamenco Sketches av Ingrid Haukelidsæter fra og med tirsdag 9. juni til og med søndag 2. august. Se åpningstalen ved styreleder i Norske kunstforeninger Mona Elin Aarø på Facebook fra og med mandag 8. juni. Velkommen til kunstopplevelser i Haugesund billedgalleri! Solveig Aalberg – CONTINUUMSal 2 Solveig Aalberg reflekterer rundt temaet gjentagelse og forskyvning i utstillingen i Haugesund billedgalleri. Hun viser tekstiler i små formater, håndvevet og videre bearbeidet. På avstand ser vevnadene ukompliserte ut, men på nært hold framstår de som svært sammensatte. Hver miniatyr kan leses som metaforer for dagene vi lever. Serien Continuum ble… Read More →

Årsmøte 3. juni 2020

Velkommen til årsmøte i Haugesund kunstforening, onsdag 3. juni kl. 18.00.Sted: Haugesund Billedgalleri Program: 1: Åpning2: Valg av møteleder, referent3: Godkjenning av innkalling og dagsorden4: Årsmelding 20195: Regnskap 20196: Forslag til budsjett 20207: Innkomne saker8: Valg Alle medlemmer hjertelig velkommen!