Maleriene er både monumentale og minimalistiske og med en sterk tilknytning til arkitektur. Hermanrud har i en årrekke arbeidet med formale utforskinger, og særlig har geometriens muligheter interessert henne. Hun fordyper seg i komposisjonelle problemstillinger og skaper verk i et stringent, til dels minimalistisk formspråk med en avgrenset, monokrom fargeholdning.

Anne-Kjersti Hermanrud (f. 1956) er utdannet billedkunstner ved Leichester Polytechnic and Sunderland University (Bachelor of Art Honours Degree in Fine Art). Hun er født og oppvokst i Haugesund og har arbeidet som billedkunstner i hjembyen siden 1988. Hermanrud arbeider med maleri, tegning, collage og grafikk. Formspråket er abstrakt, og hun har i mange år fordypet seg i bruken av optiske gråtoner og geometriske former.

«Mitt arbeid med det nonfigurative maleriet har ingen klare referanser eller konkret figurativt naturalistisk eller litterært opphav», sier Hermanrud. «I det konkrete maleri ser jeg muligheten til å arbeide som en musiker uten ord, men med toner – skalaer, harmonier eller disharmonier, rytme og intervaller. […] Jeg tilstreber en ikke-verbal og intuitiv opplevelse, og dermed en ikke-intellektuell forståelse».

«I den geometriske formens ikke-litterære assosiasjonsfelt finner Hermanrud muligheten til fritt arbeid i billedflaten. De kompositoriske mulighetene begrenses ikke av å skulle framstille noe «virkelig», men kun av maleriets egen logikk».

«Det meditative aspektet ved komposisjonene forsterkes av formenes indre dialog. Forholdet mellom form og ikke-form beskrives ikke bare av formenes innbyrdes forhold og form, men like viktig er fargenes dialog, komplimenterende, eller komplementære og kontrasterende. I flaten kan derfor formene ved bruk av svart og/ eller hvitt beskrive både form og ikke-form – denne ambivalensen er et avgjørende element i komposisjonene, som blant annet gjør at flatens todimensjonalitet åpner seg og skaper rom».

«På samme måte som mine forgjengere blant de russiske konstruktivistene, tror jeg også at kunst har en nytte i samfunnet, men da i kraft av kunstens egenverdi og iboende essensielle og             selvstendige kvaliteter, og det er disse kvalitetene jeg setter søkelys på i mitt kunstprosjekt», sier Anne-Kjersti Hermanrud.

Utstillingen er støttet av Kulturrådets Utstillingsstipend.

Leave a Comment