Onsdag 30. mars kl.1800 er det årsmøte i Haugesund Kunstforening. På årsmøtet velges nytt styre samt at årsmelding og regnskap blir godkjent. Dette er en ypperlig anledning for alle medlemmer til å bli bedre kjent med driften av foreningen. (se sakspapirene nedenfor).

Saksliste.

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Innkomne saker
6. Valg.
Sakspapirer:
2016 INNKOMMET SAK FRA STYRET I HK
Balanse
HKF budsjett 2016
Resultatregnskap
Valgkomiteens innstilling 2016
vedtekter pr 23.3.2011
Årsmelding 2015

 

Leave a Comment