Velkommen til årsmøte i Haugesund kunstforening, onsdag 3. juni kl. 18.00.
Sted: Haugesund Billedgalleri

Program:

1: Åpning
2: Valg av møteleder, referent
3: Godkjenning av innkalling og dagsorden
4: Årsmelding 2019
5: Regnskap 2019
6: Forslag til budsjett 2020
7: Innkomne saker
8: Valg

Alle medlemmer hjertelig velkommen!

Leave a Comment