Åsil Bøthun arbeider med to- og tredimensjonale objekter som imiterer gjenstander assosiert med statusbegjær.

Arbeidene er håndlagde kopier av industrielt framstilte varer, men i motsetning til de masseproduserte originalene er reproduksjonene unike utgaver hovedsakelig av papp, pigment, gips og papir. De billige og simple materialene kontrasterer med de eksklusive originalene, og er forsøk på en gjengivelse av den maskinelle standarden, alltid uten et helt perfekt resultat. De fremstår som skjøre og sårbare substitutter for utgangspunktene. De kopierte objektene er identitetsbyggende markører med allmenn anerkjennelse, som signaliserer en kombinasjon av velstand og estetisk dannelse. Med den mimede tilnærmingen inntar objektene en stedfortredende funksjon hvor de forveksles med den konkrete virkeligheten. Gjenstandene oppfyller en funksjon som stedfortredere for virkeligheten og i persepsjonen oppheves skillet mellom original og kopi, virkelighet og avbildning.

Åsil Bøthun (f. 1971) født i Stavanger, er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (MA og BA). Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Buskerud Kunstnersenter (2013); Tegnerforbundet, Oslo (2013); Kunstnerforbundet, Oslo (2008). Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet Multipler, vandreutstilling i regi av Nasjonalmuseet formidling (2012–2014); NO Gallery, New York (2011); og deltatt på Høstutstillingen en rekke ganger, senest i 2013 da hun også ble tildelt BKH´s Høstutstillingspris. www.asilbothun.com

Leave a Comment