Bernhard Østebø (f. 1961, bosatt i Karmøy) er kjent for de fleste Haugalendinger. Det er tretten år siden forrige gang Østebø hadde separatutstilling i kunstforeningen (2006). Forrige gang viste Østebø en omfattende installasjon, samt lyd- og lyskunst i Kraftsalen, denne gangen er det tegningen som er i fokus:

«I mange år jobbet jeg hovedsakelig med utsmykking og større prosjekter i det offentlige rom – og jeg anvendte massevis av totalt ulike teknikker og uttrykk. I de siste par-tre årene har jeg tvert imot søkt nedskalering, større kontinuitet og et mer personlig uttrykk. Jeg arbeider nå innen et smalere spekter av teknikker og med tegning som kjerne eller omdreiningspunkt.

Dermed er jeg på mange måter tilbake der jeg startet, og det føles som å skape seg selv på ny som kunstner. Det blir mye leting og utprøving, og jeg oppdager stadig nye ting. Utstillingen er en tilstandsrapport fra denne søke- og vekstprosessen.

En ting jeg har oppdaget er for eksempel at jeg ikke klarer å akseptere skillet mellom det figurative og det nonfigurative (abstrakte) som noe uoverskridelig. For meg ville det vært helt feil å begrense meg til en av dem. Jeg har nylig gjennomført to mindre utstillinger, en rent figurativ og en rent nonfigurativ. Denne gang spiller jeg for første gang det figurative og det nonfigurative opp mot hverandre i en og samme utstilling.»

Til denne utstillingen har han valgt hav og vann som tematisk rammeverk. Ulike motiv og tema knyttet til havet og vannet har fulgt kunstneren gjennom hele hans kunstnerskap.

Kull er fortsatt Østebøs favorittmedium. Det skaper et stort uttrykksspekter og en sanselighet som få andre teknikker kan matche. Kunstneren har utviklet en teknikk der han i stedet for å bruke kullstiften som tegnemedium, i stedet «maler» kullstøv på papiret med pensel. I tillegg til kulltegningene viser han en lydinstallasjon, og en serie fargetresnitt.

Bernhard Østebø er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole/SHKD og ved Vestlandets kunstakademi.

Mer informasjon om Bernhard Østebø: http://www.bern-art.no/

Leave a Comment