Haugesund Billedgalleri

Haugesund Kunstforening har hatt faste visningslokaler i Haugesund Billedgalleris lokaler siden 1959. I 1973 gav Kunstforeningen den faste samlingen til Haugesund kommune mot at kommunen sørget for ideelle utstillingslokaler for Kunstforeningens salgsutstillinger. I tillegg skulle det skaffes tilveie gode magasinforhold og visningslokaler for den faste samlingen. Lokalene som Haugesund Kunstforening benytter seg av i dag sto ferdige i 1978.

Haugesund Billedgalleri ble opprettet som museum og kommunal institusjon i 1973. Billedgalleriet er en avdeling tilsluttet Haugesund Kultur og Festivalutvikling KF (KUF KF); et kommunalt foretak i Haugesund kommune. Eiendommen tilhører Haugesund Kultureiendom AS og samlingen tilhører KUF KF.

Tirsdag, onsdag, fredag, lørdag: 12-15
Torsdag langåpent: 12-19
Søndag: 12-17
Mandag: lukket

Galleributikken og Kaféen er åpen gjennom hele sesongen, også i monteringsukene.

Les mer på Haugesund Billedgalleri sine nettsider.