10. januar – 9. februar 2020

Haugesund kunstforening ønsker Godt nytt kunstår med åpning av to nye salgsutstillinger fredag 10. januar kl. 18:00. Kunstneren Danuta Haremska viser utstillingen Growing (installasjon og tegning) i sal 1 og Arne Borring viser landskapsmalerier i sal 2. Utstillingene åpnes av styremedlem i Haugesund kunstforening Kester Bunyan. Velkommen til utstillingsåpning!

Danuta Haremska – Growing
Sal 1

Utstillingen består av installasjoner og blyanttegninger, med eksistens som et gjennomgående tema. Haremska reflekterer rundt ulike overlevelsesstrategier knyttet til vår sameksistens med naturen. Utstillingen Growing ønsker å bidra til nye perspektiver på vår bruk og forvaltning av naturressurser.

Utgangspunktet for installasjonen er papirtråd. Haremska framhever papirtrådens organiske opprinnelse, og ønsker å vekke til live de trærne som ble hogd for å produsere papirtråden. Kunstneren reflekterer rundt problemstillinger som: Har organiske materialer et spor av, eller et minne om, sitt tidligere liv? Hva ville de i så fall ønsket å fortelle oss? Ville de gått tilbake til egen opprinnelse, som i dette tilfelle er et levende tre?

Deler av installasjonen Growing ble vist i Buskerud kunstsenter i 2019, og på House of Foundation i 2018, og siden har hun utvidet installasjonen med flere elementer slik at de danner en større konstellasjon.

Med blyanttegningene utforsker Haremska både det synlige og usynlige landskap. I stedet for å tegne landskapet på naturalistisk vis, eksperimenterer hun med virkemidler som kan føre til et resultat som minner om naturen. Målet er aldri å replisere naturen, men å fremheve dens kompleksitet. I tegningene skapes dermed en visuell abstrakt kvalitet der naturen er kun et begrep.

Danuta Haremska (f. 1954) er utdannet ved Kunst Gymnasium og Kunstakademiet i Poznan, Polen. Haremska har hatt separatutstillinger på blant annet Buskerud kunstsenter, Bærum Kunsthall, House of Foundation, Hedmark Kunstsenter, Kunstnerforbundet og Tegnerforbundet. I tillegg har hun deltatt på en rekke gruppeutstillinger og biennaler. Haremska er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Telemark Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, og Asker kommune. Ved siden av kunstnerisk virke jobber hun også som førsteamanuensis på Kunsthøgskolen i Oslo.

Leave a Comment