Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til Vestlandsutstillingen 2014 med tittelen «Den Enes Brød En Annens Død». Dette er den 92. utgaven av Vestlandsutstillingen, som presenterer et tverrsnitt av det som skjer innen norsk samtidskunst i Vestlandsregionen.

Hvor: Haugesund Billedgalleri
Visningsperiode: 09.05-01.06.2014

Vernissasje:
> Fredag 9. mai kl18:00-20:00
> Åpning av utstillingen av styremedlem og kunstner Joakim Lund
> Forfriskninger

Antatte kunstnere:
Audar Kantun & Marthe Elise Stramrud, Bettina Hvidevold Hystad & Simon Torssell Lerin, Bjørn-Henrik Lybeck, Bjørn Venø, Cameron MacLeod, Camilla Haukedal, Cato Løland, Ellen Henriette Suhrke & Hilde Skevik, Gitte Sætre, Ingeborg Kvame, Johannes Høie, Johnny Herbert, Kent Fonn Skåre, Kristen Veste Rønnevik, Kristin Austreid, Kristina Kvalvik, Lena Katrine & Heidi-Anett, Linda Larsen, Maren Juell Kristensen, Tove Kommedal.

Kunstnerisk leder for Vestlandsutstillingen 2014 er Lars Sture.

Om årets utstilling:
Mennesket er et sammensatt vesen; parallelt med vår iboende egoisme er fellesskapet grunnleggende i vår tilværelse. Vi har behov for å høre til og har tallrike arenaer for vår trang til samhold og samhørighet.

Kunstprosjektene i Vestlandsutstillingen 2014 har som fellesnevner at de alle reflekterer over idéer omkring individet og fellesskapet. Mange av prosjektene har en tydelig filosofisk og/eller sosiologisk forankring. Noen av arbeidene har som omdreiningspunkt spørsmål omkring individet, andre belyser de ulike fellesskap vi tilhører. De 20 verkene som utgjør årets utstilling gir oss muligheter for små innblikk i hver enkelt kunstners ulike synspunkt, men også en mulighet til å oppdage det vi har felles, det som binder oss sammen.

Kunstneriskleder Lars Sture:
Kunstnerisk leder for Vestlandsutstillingen 2014, Lars Sture, har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, kunstfag og kuratorprogrammet ved Kunsthøyskolen i Bergen. Hans seneste kuratorprosjekt var utstillingen TREKK – Islandsk Samtidskunst, med Katrín Sigurdardóttir, Steingrímur Eyfjörð, Haraldur Jónsson, Örn Alexander Ámundason og Ragnar Kjartansson i Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Katalog
Vestlandsutstillingen har laget en katalog til utstillingen. Nettversjon av denne kan lastes ned gratis her.

Om Vestlandsutstillingen
I dag, 92 år gammel, kan utstillingen nærmest anses som en kuriositet i samtidskunstfeltet både i alder og vesen, en kunstnerstyrt institusjon som basert på fri innsendelse leverer relevante og gode utstillinger. Mange ukjente talenter har hatt sin utstillingsdebut på Vestlandsutstillingen side om side med etablerte kunstnere.

Turneen er støttet av fylkeskommunene i  Rogaland, Møre og Romsdal , Sogn og Fjordane og Hordaland.

Velkommen til Den 92. Vestlandsutstillingen!

KONTAKT:

For spørsmål og mer informasjon, vennligst kontakt Vestlandsutstillingens koordinator Mei Szetu på epost: kontakt@vestlandsutstillingen.no, eller telefon: 90407661. Se også Vestlandsutstillingen sine nettsider: www.vestlandsutstillingen.no

Kontakt også gjerne Haugesund Billedgalleri v/ gallerileder Grethe Lunde Øvrebø for avtale om møte med kunstnere m.m: e-post: grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no, tlf. 52 784 41 80/ 90 88 16 65.

Leave a Comment