Utstillingene «Falle opp og stige ned» av Erlend Briggar Larsen og «Kiempers Fødeland» av Gunhild Vegge/Lasse Kolsrud. Utstillingene åpnes av billedkunstner Bernhard Østebø. Velkommen til Haugesund Billedgalleri fredag 21. september kl. 18.00!

Erlend Briggar Larsen          -Falle opp og stige ned

Sal 1

«Jeg opplever at tiden vi lever i med kunstig intelligens, klimaendringer, utryddelse av   dyr osv. er slutten og/eller begynnelsen», sier billedkunstneren Erlend Briggar Larsen.

Erlend Briggar Larsen (f. 1972) fra Sveio, hadde sin første separatutstilling i Haugesund Kunstforening for 19 år siden, i 1999. Et par år tidligere, i 1996, hadde han sin kunstneriske debut på Høstutstillingen. Siden den gang har Briggar Larsen hatt flere separatutstillinger, men han har også hyppig deltatt på ulike kollektivutstillinger på Vestlandet og i utlandet, særlig i USA. Haugesund Kunstforening har gleden av å kunne presentere Briggar Larsens seneste arbeider i en ny og omfattende utstilling i storsalen, i Haugesund Billedgalleri. Erlend Briggar Larsen har hovedfag i tegning ved Kunsthøgskolen i Bergen (1997) og en Master i visuell kunst fra New York Academy of Art (USA)/ Ruskin College of Fine Art, Oxford (England). Kunstneren er innkjøpt til kunstmuseet Haugesund Billedgalleri.

Erlend Briggar Larsen sier følgende om kunstnerskapet sitt:

«Tegning er en naturlig del av meg. Det er et utrykk for meg selv, mine tanker og følelser. Jeg kan bare håpe på at strekene mine taler til andre mennesker også. Når jeg tegner mister jeg meg selv. Jeg smelter sammen med situasjonen og motivet og det oppstår en nærhet som jeg ellers ikke opplever.»

Briggar Larsen er særlig opptatt av temaene tid, rom og bevegelse, og å arbeide seg fram til skjæringspunktet hvor ting enten oppstår eller blir tilintetgjort. Som arbeidsform tar han ofte utgangspunkt i menneskekroppen. I begynnelsen har han bare en vag tanke om hvordan det ferdige bildet skal bli. De ulike menneskene som står modell for kunstneren, inspirerer og påvirker motivet. Stillingene de inntar varer fra noen minutter til flere timer, og i tegneprosessen skapes nye mennesker. Noen ganger smelter de sammen og blir til noe annet, andre ganger forsvinner de helt hen. På et visst tidspunkt må kunstneren si stopp.

«Verden er i konstant forandring og kan kanskje føles kaotisk. Gjennom tegningen lager jeg min egen virkelighet. En verden i endring blir fryst i min egen lille skapelsesprosess», sier Erlend Briggar Larsen.

Leave a Comment