I utstillingen «Phantom Hills» utforsker Espen Gleditsch i fotografi og tekst hvordan vi oppfatter, tolker og formidler optiske fenomener, geografi og historie. Utstillingens hovedverk tar utgangspunkt i en historisk luftspeiling i 1818, et fenomen i grenselandet mellom subjektiv opplevelse og objektive fakta. Hjertelig velkommen til vernissasje i Haugesund Billedgalleri fredag 12. april kl. 18.00.

I 1818 forsøkte den britiske marinen å finne Nordvestpassasjen, den antatte sjøveien mellom Atlanter- og Stillehavet. I utstillingen blir historien om den feilslåtte ekspedisjonen presentert i en artikkel som formidler Gleditschs tolkning av begivenhetene. I 300 år hadde det forgjeves blitt sendt ekspedisjoner til området. Kaptein Sir John Ross ledet ekspedisjonen hvor 91 mann tilbrakte syv strevsomme måneder i arktiske farvann. Det ble antatt at åpningen til passasjen lå i Lancaster-sundet, og det var knyttet store forhåpninger og økonomiske forventninger til utforskningen av dette. Da skipene omsider nådde frem en tåkete morgen så kapteinen en fjellkjede som omsluttet sundet. Han konkluderte med at sundet var lukket og at passasjen ikke eksisterte. Stikk i strid med vurderingene fra sine yngre offiserer beordret han skipene hjem i stedet for å utforske farvannet.

Allerede året etter slo en ny ekspedisjon fast at det ikke lå fjell der. Fjellkjeden kapteinen Ross hadde sett var kun en luftspeiling, et synsbedrag som kan få objekter som er langt unna til å fremstå nærmere og større enn de i virkeligheten er, et veldokumentert fenomen i Arktis grunnet ekstreme temperatursvingninger. Skandalen var et faktum og Ross ble aldri igjen sendt på sjøen av marinen.

Krysningspunktet mellom tekst og fotografi, hvordan de to gjensidig påvirker lesningen/tolkningen av hverandre, står sentralt Gleditschs produksjon. I tråd med luftspeilingens natur som forvrengt optiske fenomen har Gleditsch laget en objektstudie av prismer av bøhmisk krystall og kobberplater.

I fotografiene blir prismene stående som en referanse til lysets materialitet; de bryter lyset på samme tid som de reflekterer sine omgivelser. Samtidig som fotografiene utforsker luftspeilingers natur innehar de klare kunsthistoriske referanser til abstrakt geometrisk maleri og utviklingen av modernisme i fotografiet. Bildene peker tilbake på den tsjekkiske fotografen Josef Sudek (1896-1976) som laget en stillebenserie av krystallprismer i sitt hjem i Praha. Sudek representerer en brytningstid i kunstnerisk fotografi hvor idealet gikk fra piktoralisme (fotografi som etterstrebet å likne figurativt maleri) til et egenartet fotografisk formspråk med vekt på formalisme og formabstraksjon.

I utstillingen samles luftspeilingen og fotografiet, lyset og refleksjonene og spillet mellom det konkrete og non-figurative.

Espen Gleditsch er fra Tønsberg og har en bachelor fra Academy of performing arts i Praha. Han har hatt utstillinger i hele Norden i Hamburg og Kaliningrad i Russland.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Norsk Fotografisk Fond.

Leave a Comment