Fredrick Arnøy (f. 1989, fra Karmøy) er for mange et nytt bekjentskap. Arnøy er opprinnelig fra Torvastad på Karmøy, men har siden studietiden bodd i Oslo. Arnøy er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Einar Granum kunstfagskole. Han har allerede markert seg på kunstscenen med separatutstillinger både ved Trafo Kunsthall og Bærum Kunsthall. Han har også deltatt på den tradisjonsrike gruppeutstillingen Unge inviterte hos Landsforeningen Norske Malere.

Grunnpilaren i Fredrick Arnøys arbeider er ideen om hjemmet og alt den innebærer avtraumer, dagdrømmer og andre minner. Arbeidene har gjerne et fravær av mennesker, men rommer likevel spor av nærvær og aktivitet. Enkelte av maleriene er veldig konkrete, i form av landskapsmotiver, hus og bygninger. Andre igjen er som bruddstykker av et minne, fragmenter av et hjem, en tilværelse i oppløsning.

Bakgrunnen for utstillingen “Our house is a very very very fine house” er Arnøys siste års arbeid med malerier av trekonstruksjoner. Det begynte med en merkverdig skulptur, satt sammen av planker, resirkulerte materialer og funnede gjenstander. Som om noen hadde mistet et helt hus i bakken, slik at det gikk i tusen biter, for så å sette det sammen igjen, blottet for byggtekniske prinsipper og blendet av desperasjonen, med et makeløst hjelpeløst resultat hvor huset har blitt til en faretruende hinderløype.

Dens estetikk (skjønnhet definert gjennom funksjon) og den tilsynelatende enkle gesten ved å bruke huset som uttrykksform har dannet grunnlaget for en motivkrets Arnøy har jobbet med siden.

Ved å innlede en dialog mellom de arkitektoniske elementene i bildene og rommet dehenger i, ønsker han å skape et nytt poetisk rom. Fascinasjonen for huset som en metafor for en psykologisk tilstand er fortsatt tilstede, men oppstår i nye og annerledes former.

Mer informasjon om Fredrick Arnøy: http://www.fredrickarnoy.no/

Leave a Comment