Magnar Moen (f. 1945) arbeider med abstrakt tegning som hoveduttrykk: «Mine tegninger er ikke knyttet opp til en gjenkjennelig ytre virkelighet. Tegneprosessen frambringer sin egen virkelighet, en virkelighet i stadig forandring med sine brudd, motsetninger og tvetydigheter. Alt blir til i møter mellom kolliderende karakterer. Det skapes en strøm av inntrykk. Noen fester seg og beholdes. Det gjelder om å bevare en nerve ved å holde kontakten med et emne, et emne som får kvalitet ved å avstå fra lyster til raffinement og delikatesser, men som heller tilføres næring ved å balansere intuitive og rasjonelle handlinger uten strenge forbud.»

Magnar Moen er utdannet fra Kunst- og håndverkskolen i Bergen og debuterte i Unge Kunstneres Samfunn i 1974. Han har siden den gang stilt ut over hele landet. I 1987 ble han innkjøpt av Haugesund Billedgalleri. Han er flere ganger kjøpt inn av både Bergen Kunstmuseum og Norsk Kulturråd. http://www.magnarmoen.no

 

Leave a Comment