Installasjoner spesielt laget for storsalen i Haugesund Billedgalleri og en maleriserie med finanskritisk tematikk: Haugesund Kunstforening presenterer utstillinger av henholdsvis Marit Aanestad (installasjon, sal 1) og Merete Løndal (malerier, sal 2). Utstillingene åpnes av gallerileder Grethe Lunde Øvrebø. 

Marit Aanestad Objects and Circumstances

Marit Aanestad (f. 1949) fra Stavanger, viser en utstilling spesielt laget for storsalen i Haugesund Billedgalleri. Rammen for utstillingen er rommet, tegnet av Haugesundsarkitekten David Sandved. Storsalen i Haugesund Billedgalleri er et mektig, monumentalt rom med en skrå vegg, overlys og lyssjakt til hagen. Arkitekturen og rommet er inspirasjonen for utstillingen.

Kunstnerens arbeidsfelt er installasjoner i rom og hun arbeider med lys, farge og bevegelse. «Den lange veggen i Kunstforeningens store sal, på hele 18 meter, har utfordret meg» sier Marit Aanestad. Her har hun laget en stor collage av malte pleksiplater.

Aanestad sammenstiller det planlagte mot det tilfeldige, det ordnede mot det kaotiske. Hun bygger installasjoner med et sett elementer, og lar rommet og lyset virke med i utformingen. Rammene er lagt i forkant og oppstillinger er prøvd ut. Arbeidet med collagen foregår i gallerirommet: «Å skape og utforme verk på denne måten, i begrenset tid og in situ, gir en ekstra dimensjon til arbeidet og en nerve for meg som kunstner», sier Marit Aanestad. Resultatet er et stedsspesifikt og unikt verk for veggen og for gallerirommet.

Aanestad viser også tre skulpturer i marmor fra Carrarra og Brasil, anskaffet i 1999 under et opphold ved Studio Sem i Petrasanta.

Marit Aanestad har utdannelse fra Kunst- og håndverksskolen i Hannover (1993-94), fra Vestlandets Kunstakademi (1989-94) og fra arkitektavdelingen ved NTNU (1969-74). Hun har jevnlig vist arbeidene sine i separat- og gruppeutstillinger. Kunstneren har utført mange utsmykningsoppdrag rundt om i landet, både som bildende kunstner og som konsulent. Marit Aanestad er innkjøpt til Stavanger kunstmuseum, Norsk Kulturråd og en lang rekke bedrifter.

Merete Løndal En Passant – fra finanskrise til nybarokk

Merete Løndal (f. 1971) fra Notodden, arbeider med maleri og grafikk.  Arbeidene hennes er figurative, men motivene oppleves likevel fragmenterte og forvrengte, tidvis redusert eller utvisket fordi ulike motiv fra forskjellige plan blandes sammen. Ofte er det tre eller flere flater som møtes i én, oppløses eller glir inn i hverandre som speilinger i et vindu.

I løpet av de siste åtte årene har kunstneren laget en serie malerier med motiver som geografisk følger økonomiske endringer fra Norden og Europa til USA, New York, og Cuba, og menneskeskjebner i kjølvannet av disse. Cuba er et land som i over et halvt århundre har vært skjermet fra omverdenen, men som nå beveger seg inn i en ny vestliginspirert økonomisk struktur. Hjemme i det til nå så beskyttede Norge begynner oljeveggen å rase…

Serien med malerier er kalt “En Passant”: Det finnes et omdiskutert trekk innen sjakk som har denne betegnelsen. En bonde har alltid mulighet til å ta to skritt i første trekk. Denne evnen fikk man for å komme fortere inn i kamp, ikke for å flykte. Brukes dette trekket for å komme forbi motstanderens bonde, kan denne derfor slås. «Tematikken i maleriserien blir en henvisning til hvordan store og små beslutninger binder alle sammen i en felles skjebne. Vi kan som bonden ikke flykte fra våre beslutninger, og verden slåss nå for å finne veien til en bærekraftig fremtid» sier Merete Løndal.

Merete Løndal er medlem av Norske Billedkunstnere. Hun er innkjøpt av kunstmuseet i Nord-Trøndelag og hun har mottatt stipender fra NBK og fra Norsk kulturråd. Siden utstillingsdebuten i 2008 har hun hatt flere gruppe- og separatutstillinger i inn- og utland.

Leave a Comment