Markus Stabel (f. 1976, Moss) viser i april 2011 to videoarbeider i lillesalen. ”The Harmenson Boys” (spilletid 10:55) og E. I (ca. 11 min.)

Markus Stabel er utdannet ved SHKS Oslo (1998-2004). Han har vist arbeidene sine ved flere kunstnersenter rundt om i landet og har deltatt på en rekke gruppe/-kollektivutstillinger. Han har mottatt flere stipend og er innkjøpt av Norsk Kulturråd flere ganger og representert i Sørlandet Kunstmuseum.

Leave a Comment