Sissel Fredriksen (f. 1963, Tromsø) viser en serie nye tegninger i sal 2. Fredriksen har arbeidet med to ulike teknikker; «Frottage» – en form for avtrykk av gjenstander, og den mer tradisjonelle tegningen langsomt framstilt strek for strek. Kunstneren er opptatt av de motsetningene det er mellom de ulike uttrykkene, både visuelt og teknisk. Sissel Fredriksen har også sammenstilt to ulike visuelle elementer i arbeidene sine. På den ene siden naturen, og på den andre siden det menneskeskapte. Hun sier følgende om arbeidene sine:

«For meg har naturen en sentral rolle i bildene. Naturen med stadige skiftninger; harmoni og så disharmoni, ro og så voldsom dramatikk, uro og så et fredelig øyeblikk. Aldri ingenting, alltid noe. Naturen som noe man er i, omgitt av, beveger seg i, tråkker på og som alltid er til stede. Naturen er også et slags åsted for tidligere hendelser, og et sted der det menneskeskapte griper inn. Tegneavtrykkene av ting – deler og biter, blir som en dokumentasjon på noe som har vært der, som et spor, en forsøpling, et fremmedelement. De har blitt løsrevet fra sin sammenheng og funksjon og har inntatt en fragmentert rolle der de inngår i naturen.»

Sissel Fredriksen er utdannet fra SHKS (1986-89) og fra Vestlandets kunstakademi (1989-93). Hun har hatt separatutstillinger bla. i Tromsø Kunstforening (2004), Nordnorsk Kunstnersenter (2005 og 2010) og i Tegnerforbundet (2008). Hun har også deltatt på en lang rekke kollektivutstillinger i hele Norden.

Leave a Comment