Det ligger en historisk selvbevissthet i bunnen av Kosmos arbeider. Mediets historiske tyngde er nettopp det som gjør det interessant, som gjør det til en scene. Utstillingen Natural Selection presenterer et tverrsnitt av Kosmos produksjon i den grafiske teknikken mezzotint. Det åpenbart nostalgiske og historiske preget mediet fører med seg er viktige elementer i Kosmos billedverden. Utstillingens tittel peker både på utvalget av verk, og samtidig på dens underliggende tematikk- menneskets forhold til naturen sett gjennom kulturhistorien.

Grafikkens historie er først og fremst illustrasjonens historie. Grafiske teknikker revolusjonerte kunnskapsformidling for religiøse, litterære og vitenskapelige formål, og ble først regnet som kunstneriske medier lenge etter at de ble teknologisk foreldet. Dette bakteppet er det Kosmos arbeider aktiviserer. Gjennom paradokser og anakronismer stokkes kortene i historien om menneskets posisjon i naturen. Utstillingen utfordrer både den kronologiske forståelsen av mennesket som siste og øverste nivå i evolusjonen, og samtidskunsten som siste og øverste nivå i kunsthistorien.

Tom S. Kosmo er født i 1975. Han bor og arbeider i Bergen, og har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (MA 2003-05). Arbeidene hans er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstmuseum. Kosmo har stilt ut omfattende i inn-og utland de siste årene, og kan nå også oppleves på Bergen Kunstmuseums permanente utstilling Kode Samtid, og den 68. Nordnorske Kunstutstilling 2014.

Utstillingen Natural Selection vises også i Galleri Norske Grafikere i samme periode.

 

Leave a Comment