Skulptur, akvarell og koldnålsraderinger 

Nina Due (f. 1948 i Oslo) arbeider innenfor flere formspråk; skulptur, tegning, akvarell og grafikk. Hun studerte radering under Chrix Dahl, i tillegg til å ha vært tilknyttet billedhoggeravdelingen på Statens Kunstakademi. Nina Due har lang fartstid som kunstner. Hun har deltatt på en rekke utstillinger over hele landet og har gjort flere større utsmykkingsoppdrag. Nina Due har vært representert på Høstutstillingen hele 17 ganger. Hun er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Stortinget i Oslo. Due er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1969-73 og ved Statens Kunstakademi 1973-79.

Nina Due presenterer oss for ulike sider ved kunstnerskapet sitt. Hun har blant annet med seg «drømmebilder» av elefanter og en serie portretter av ukjente mennesker hun har møtt på trikken. Fra trikke-prosjektet gikk hun over til å portrettere trær. Skulpturene til Nina Due er for en stor del meditative, inspirert av yoga. Kunstneren ønsker å vise oss det unike i det vi vanligvis overser og går forbi.   www.ninadue.no

Leave a Comment