Haugesund Kunstforening

Haugesund Kunstforening ble stiftet i 1913. Haugesund Kunstforening har hatt faste visningslokaler i Haugesund Billedgalleris lokaler siden 1959. I 1973 gav Kunstforeningen den faste samlingen til Haugesund kommune mot at kommunen sørget for ideelle utstillingslokaler for Kunstforeningens salgsutstillinger. I tillegg skulle det skaffes tilveie gode magasinforhold og visningslokaler for den faste samlingen. Lokalene som Haugesund Kunstforening benytter seg av i dag sto ferdige i 1978. Vedtektene våre finner du her.

Haugesund Kunstforening presenterer årlig mellom 12 og 15 salgsutstillinger. Utover dette arbeider foreningen ”… ved utstillinger, utlodninger, foredrag og annen virksomhet [for å] fremme kjennskap til og skape interesse for bildende kunst”

Vår personvernerklæring finner dere her

gallerisal