Behandlingsansvarlig

Styreleder Jon Müller er på vegne av Haugesund Kunstforening behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om medlemmer av Haugesund Kunstforening:
Navn, adresse, e-postadresse og fødselsår.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser som medlemsorganisasjon etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din relasjon til oss via e-post eller post.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, e-postadresse og fødselsår benyttes for å oppfylle medlemskap. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Som medlem i Haugesund  Kunstforening benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap i Haugesund Kunstforening via e-post og post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss ved registrering som medlem i Haugesund Kunstforening.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Haugesund Kunstforening
Erling Skjalgssons gate 4
5523 HAUGESUND