Under et besøk i Haugesund Billedgalleri som barn så Petter Steen jr. Ole Frøvigs maleri «Bordbønn» for første gang. «Først da jeg ble voksen har jeg sett alt det bildet tar opp i seg av pietisme og haugiansk tradisjon.»

– Hvorfor kan du ikke glemme dette kunstverket?

Det tar opp i seg noe som ligger veldig dypt i kulturen vår.

– Hva gjorde sterkest inntrykk på deg ved bildet?
Stemningen i komposisjonen, det veldig spartanske interiøret. Alvoret taler sterkt til oss som ser bildet.

Ole Frøvigs Bordbønn

– Hvilke tanker, følelser vekker kunstverket?
Det får meg til å føle at jeg er glad for at jeg lever i vår tid, ikke for 100 år siden da kristendommen var veldig streng. Vi har fått en gladere tilnærming til religion enn vi hadde den gang. Det føles godt at «O du som metter liten fugl» har avløst denne bordbønnen.

– Hvor viktig er visuell kunst for deg?
For meg er det veldig viktig, fordi kunst utfordrer oss både kognitivt og emosjonelt. Det stimulerer følelser, tenkning og refleksjon. Noe vi trenger mer enn noen sinne.

– Hvorfor?
Fordi vi bombarderes med så mange inntrykk både når det gjelder lyd, bilde og skrift i en digitalisert verden. Derfor er det enda viktigere å la tankene få ro til å reflektere. Kunsten egner seg til det.

Leave a Comment