Program dette semesteret

Haugesund Kunstforening | SALGSUTSTILLINGER 2018         

19.8 til 16.9:
Festivalutstilling 2018 – Magne Furuholmen / tresnitt og skulpturer

21.9 til 14.9:
Erlend Briggar Larsen / maleri
Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud / grafik

19.10 til 11.11:
Tor-Arne Moen / maleri
Serina Erfjord og Magnus Oledal / installasjon

16.11 til 9.12:
Juleutstilling 2018 / diverse teknikker