En minibank på vandring i Oslo, gigantiske oljeflekker på gulv og minkpels på vegg. Fredag 18. mars kl. 18.00 åpner en helt nyprodusert utstilling av Rita Marhaug som består av både bilder og objekt i sal 1 i Haugesund Kunstforening. I sal 2 viser haugesunderen Morten Jensen Vågen utstillingen «Loophole». 


Rita Marhaug: Føl tanken, tenk følelsen
Sal 1

Rita Marhaug (1965) fra Bergen, viser den helt nyproduserte utstillingen «Føl tanken, tenk følelsen» i sal 1. Marhaug er kjent for sin fotobaserte grafikk og sine performanser der ulike væsker ofte inngår. Med denne utstillingen ønsker hun å peke på kunstens potensiale som både forfører og refleksjonsrom.

Tre bildeserier vil monteres i galleriets storsal; Horisont, Systole / Diastole og den helt nye Predator. Sistnevnte serie viser eventyraktige, barokkinspirerte motiv av menneske og dyr: Store hunder, en hare og en spurv, alt omkranset av en gigantisk minkpels i en vinterskog. Venn eller fiende, menneske eller dyr, liv eller død; tilværelsen vår består av en rekke paradoks som utfordrer oss daglig i små og store gjøremål. Trykkene er laget som bilderuter langs en linje, i tre ulike lengder.

Serien Horisont har tre ulike format der noen er koblet sammen to og to, eller i litt større grupper. Lakkelementene i noen av bildene, i klare skinnende farger, har kommet til som et resultat av ønsket om å føye sammen langsomme og raske prosesser, men også to ulike praksiser i kunstnerskapet: bilde og performans. I tillegg til Predator og Horisont vil publikum også stifte bekjentskap med to helt ferske arbeid spesielt laget for Billedgalleriet sal. En gigantisk oljeskvett vil dekke deler av rommets vegg og gulv og på motsatt side vil en minkpels kle et helt veggfelt. Prisene på bildene er fra 8.000 kr for de minste til 44.000 kr for de største bildene.

I 2001 var Rita Marhaug årets filmfestivalutstiller. Mellom 2001 og 2013 arbeidet hun som professor i grafikk ved Kunst og designhøgskolen i Bergen. Etter endt åremål ved skolen har hun arbeidet som freelancekunstner med base i Bergen. Kunstneren vil være tilstede på åpningen18. mars. Hun vil også presentere utstillingen og sitt siste publikasjonssamarbeid søndag 24. april kl 12.00.

Morten Jensen Vågen: Loophole
Sal 2

Morten Jensen Vågen (1987) er opprinnelig fra Haugesund, og studerer for tiden ved masterprogrammet i billedkunst ved Kunstakademiet i Oslo (KHiO).

Utstillingen består hovedsakelig av arbeid som tematisk kretser rundt spørsmål knyttet til overvåkning, sikkerhet, og det offentlige rom. Vågen har bakgrunn som graffiti-maler og skater, og er særskilt opptatt av undergrunnskultur og subversive strategier. Han henter inspirasjon fra opprørske subkulturer og gester, og tar i enkelte tilfeller utgangspunkt i konkrete objekter fra det offentlige rom linket til sikkerhet og fiendtlig arkitektur.

Det eldste verket i utstillingen er The Walk fra 2013, hvor han frakter en kopi av en minibank via t-banen i Oslo, og er Vågens første performative videoeksperiment. I tillegg til dette verket presenterer han nyere malerier, skulpturer, og videoer, som har som fellestrekk at de har opphav i en form for performativ handling.

Kunstneren vil være til stedet på åpningen fredag 18. mars kl. 18.00.

 

Pressekontakter:

Haugesund Kunstforening: Grethe Lunde Øvrebø, tlf. 52 74 41 80/90 88 16 65 grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no

For mer informasjon om utstillingen til Rita Marhaug kontakt gjerne: ritamarhaug@gmail.com, tlf 415 11 780, www.ritamarhaug.com.

For mer informasjon om utstillingen til Morten Jensen Vågen kontakt gjerne: vaagens@gmail.com, http://www.mortenjensenvaagen.com/

Leave a Comment