Maleriutstilling av Simon Nicholas og utstillingen DE LETENDE av Giske Sigmundstad. Utstillingene åpnes av Susanne Svenseid, direktør for Norske Kunstforeninger. Velkommen til Haugesund Billedgalleri fredag 20. oktober kl. 18.00!

Simon Nicholas             
Sal 1

Simon Nicholas (f. 1954) er utdannet kunstner fra England og bor og arbeider i Oslo. Nicholas er kjent for sine monumentale malerier av det urbane menneskemylderet og sin helt særegne stil. Til utstillingen i Haugesund Kunstforening har han med seg et bredt utvalg av arbeider. Denne gangen er det malerier av publikum i kunstmuseer og gallerier som spiller hovedrollen.

Maleriene til Nicholas har ikke fotografiet som forlegg til tross for at de i utgangspunktet ser slik ut. Nicholas ønsker å konstruere, antyde og samtidig underminere en form for fotografisk virkelighet. Kunstneren er interessert i å lage komplekse bilder som forsøker å forene motpoler. Grensen mellom det reelle, det fiktive og det fotografiske i framstillingen problematiseres.

Ved første øyekast oppleves bildene som konvensjonelle, men etter hvert oppfattes de som gåtefulle fiksjoner hvor ikke alt stemmer. Maleriene ferdigstilles etter en utfordrende prosess med utallige korrigeringer og overmalinger. Overmalingene har til hensikt å undersøke hva som kan la seg gjøre av geometriske omstillinger og kaotiske opphopninger, innenfor bestemte rammer.

Nicholas har en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland og er representert i en rekke samlinger. Han er blant annet innkjøpt av TV2, Dagens Næringsliv, Gøterborgs konstnemnd, Skien Billedgalleri og Old Mutual Art Collection, London.

For mer informasjon om Simon Nicholas: www.simonnicholas.com

Giske Sigmundstad                      DE LETENDE

Sal 2

Giske Sigmundstad viser utstillingen «De letende» i sal 2 i Haugesund Kunstforening. Reisen har lenge vært et sentralt tema i Sigmundstads arbeider. Den forrige utstillingen hennes handlet mest om mennesker som hadde slått midlertidig leir. Utstillingen «De letende» er en videreføring av dette temaet. Skikkelsene i motivene er på utkikk, de speider, graver i bakken, de ser etter muligheter, de ser etter noe.

Arbeidene til Sigmundstad består av flere serier og enkeltarbeider i teknikken etsning. De fleste arbeidene er i farger, enkelte er i svart/hvitt. Tilnærmingen til grafikken er personlig, og preget av hennes bakgrunn som maler. Teknikken er tidkrevende, platene etses i flere omganger. Farger og valører danner sjikt, og nye farger oppstår. Sigmundstad forener det grafiske og maleriske utrykket. Grafikkmediets muligheter for lys- og skyggevirkninger benyttes, noe som forsterker og gir dynamikk til motivene.

Til utstillingen er det laget en kort film.  Filmen er fra kunstnerens verksted, og her forteller hun om bakgrunnen for arbeidene, samtidig som arbeidsprosessen formidles.

Giske Sigmundstad (f. 1965) er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole, Oslo Tegne- og maleskole, og Fortman Studio, Firenze. Hun har hatt en lang rekke separat- og kollektiv utstillinger i inn og utland, og mottatt flere priser for sine arbeider. Sigmundstad er innkjøpt til flere private samlinger og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

For mer informasjon om Giske Sigmundstad: www.giskesigmundstad.com

Leave a Comment