Is nature a memory we once had, and do we dream about it, or are we the once that are dreamed?

Simone Hooymans (f. 1974) er opprinnelig fra Nederland. Hun studerte ved Kunstakademiet i Arnhem, Nederland, men har de siste årene bodd i Norge, nærmere bestemt i Ålvik, Hardanger.

Simone Hooymans arbeider med tegning og animasjoner. Kunsthistoriker Helga Nyman knytter deler av Hooymans kunst til samtidens økologisk bevisste kunst: «Kunst som streber etter å skape en bevissthet hos betrakteren rundt vår negative innvirkning på omgivelsene og på naturen. Hooymans kunst har også paralleller til historiske strømninger som den norske nyromantikken, som kjennetegnes av en søken etter naturen som kontrast til det industrialiserte og tett befolkede urbane landskapet. De norske nyromantikerne interesserte seg også for menneskets ubevisste sjeleliv, for eventyr, og for forholdet mellom natur og sivilisasjon. Rent formelt føres tankene også til surrealismen. Slik som surrealistene, er også Hooymans interessert i forholdet mellom bevisstheten og underbevisstheten, eller rettere sagt grenseflaten mellom disse to. Slik arbeider hun med en slags underliggjøring i sine verk.» http://www.simonehooymans.com

Leave a Comment