SIRI BERQVAM (f. 1977) fra Stokke i Vestfold, arbeider med tekstil som hovedmateriale, og syr skulpturer som hun setter sammen til ulike installasjoner. Hun tematiserer hverdagslivets bruk- og kastkultur, ved å sy ironiske kopier av hvitevarer, søppel, matrester og lignende. Her ligger en langsomhet i prosessene som kontrasterer til samfunnets tidsjag og til tingenes iboende verdi. Berqvams installasjoner er også en hyllest til barndommens verden, det harde og funksjonelle har blitt til sårbare, myke versjoner av virkeligheten.

I Haugesund Kunstforening stiller hun ut en installasjon i forgreininger med tittelen ”Floke”. Her har hun også sydd inn elementer fra naturen for å lage en kontrast til det menneskeskapte. Tittelen henspeiler selvsagt på selve materialet som arbeidene er laget av, men også på det vi mennesker gjør med naturen, som kan være vanskelig å vikle seg ut av.

Det er en kaotisk situasjon som skildres, der skrot og ulike ting blir viklet sammen og inn i en slags surrealistisk floke, alt i form av tekstile objekter. Her er en realisme i elementene som installasjonen er bygget opp av, samtidig som iscenesettelsen henspeiler på eventyrland og virkelighetsflukt. Surrealismen understrekes av at alt er sydd og dermed mykt og formbart. Berqvam er opptatt av hvordan vi oppfatter det vi ser rundt oss, og hvordan hendelser i livet kan ryste oss og sette oss i stand til å se alt på nytt som om verden ble pakket inn i bomull. Vektløsheten blir her et slags bilde på en psykologisk tilstand av ny innsikt og et oppgjør med den tyngende rasjonaliteten. Berqvam viser også en serie mindre veggobjekter som kretser rundt samme tema.

Siri Berqvam er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2001-2006). Siden debututstillingen i 2007 har hun årlig hatt separatutstillinger, og hun har fått mye oppmerksomhet med arbeidene sine. Hun har deltatt på en rekke kollektivutstillinger over hele landet og har mottatt en rekke stipendier.

Leave a Comment