Det refleksive perspektivet på verden rundt oss står sentralt i Ingwill M. Gjelsvik sitt arbeid. Hun tar utgangspunkt i det hverdagslige, det vi omgir oss med daglig som vi kanskje ikke legger merke til og tar for gitt. Med hovedvekt på det som befinner seg på bakkenivå nærleser hun naturen og menneskenes inngrep i den.

I første omgang kan tegningene leses som vakre naturstudier eller stilleben, inntil betrakteren legger merke til at noe er i ferd med å inntreffe eller allerede har skjedd. Bildene springer ofte ut av en følelse av uro men også en tanke humor. Kunstneren tar gjerne utgangspunkt i stilleben-tradisjonens detaljerte realisme og skjulte symboler, og den greske tradisjonen for trompe l’oeil som etterligner naturen, som nederlandske kunstnere også kalte «bedriegertje» – det lille bedrag.

Et sentralt tema i stilleben-tradisjonen er også «vanitas» – en moralsk påminnelse om alle tings forgjengelighet og nytelsens nytteløshet. I triptykonet «Frukt», en tegnestudie av et halvråtent eple forsøker kunstneren å reparere frukten, som om det var en hullete sokk. Et tragikomisk forsøk på å stoppe oppløsningen, holde verden sammen ved hjelp av godt gammeldags håndarbeid. Kunstneren er opptatt av å skape tankeforstyrrelser i våre forestillinger og forventninger om hva natur er og hva som er naturlig – og for hvem?

Ingwill M. Gjelsvik er utdannet ved Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (1989/90) og ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen (1985/89). Hun har hatt separatutstillinger i Tegnerforbundet, Christianssand Kunstforening, på flere kunstnersentre og på galleri BOA i Oslo. Hun har deltatt på en lang rekke gruppeutstillinger, hun er blitt antatt ved Høstutstillingen flere ganger og har mottatt mange offentlige stipendier. www.ingwillgjelsvik.no

Leave a Comment