SUSANNE KATHLEN MADER (f. 1964, Tyskland) er født i Tyskland, men flyttet til Norge i 1998. Hun er i dag bosatt på Høvik, utenfor Oslo. Mader er utdannet ved Hochschule für Bildende Künste Braunschweig i Tyskland og hun var mesterklasseelev under professor Peter Voigt i 1991. Susanne Kathlen Mader har hatt en rekke separatutstillinger både her og i utlandet og har deltatt på en rekke kollektive mønstringer i inn- og utland. Her i Norge har hun bla. hatt separatutstillinger i Kunstnerforbundet, LNM i Oslo, Galleri Heer og Galleri Gann i Sandnes. Også Mader kan se tilbake på en lang rekke utsmykninger: Barnehager, skoler, fritidsparker, sykehus, postterminal og bankbygg m.m. Mader er innkjøpt til flere offentlige bygg som; Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Bærum kommune m.m. I Haugesund Billedgalleri presenterer hun sine nyeste malerier fra perioden 2010-2012.

Mader arbeider med det konkrete maleri. Konkret kunst, kjennetegnes av enkle, abstrakte, visuelle former. I motsetning til en del andre abstrakte uttrykksformer unngår den konkrete kunsten enhver tilknytning til naturformer. Mader føyer seg inn i denne tradisjonen og bygger sine arbeider på maleriets egne konkrete virkemidler. Framtredende karakteristika i Susanne Kathlen Maders arbeid er vibrerende fargekontraster i klart avgrensede, geometriske former. Verkene utstråler energi og ro. Her spores verken psykologiske eller sosiale konflikter. Fargene inntar uforstyrret rommet i kraft av sin egen natur og får det til å svinge musikalsk. I følge kunstkritiker Trond Borgen har Susanne Kathlen Mader «klarhetens nådegave» (anmeldelse Stavanger Aftenblad, 2011)! Vi gleder oss til å se arbeidene hennes i Haugesund Billedgalleri.

Les mer: www.mader.no

 

Leave a Comment