I denne gruppeutstillingen møter vi tre anerkjente og aktive utstillere.

(04.04.-04.05.2014)

Kunstnerkollegaene, som alle er utdannet fra Statens Kunstakademi, har fulgt hverandre lenge både faglig og som venner, og fikk etter hvert et ønske om å stille ut sammen for å se hvordan arbeidene deres kunne fungere sammen i en utstilling. Utstillingen består av nye oljemalerier i forskjellige størrelser. Kunstnerne har ulik tilnærming til figurasjon. Det de har til felles er at de til tider har jobbet tett opp mot kunsthistorien, både i forhold til tema, genre og enkelte kunstneres verk. Denne utstillingen har også denne dialogen som et underliggende tema.

Kunstnerne er alle innkjøpt av sentrale offentlige institusjoner. To av kunstnerne har også nær tilknytning til distriktet; Hilde Svalheim har familiebakgrunn i Valevåg og Astrid Nondal er oppvokst i Tyssedal.

Hilde Svalheim: I Svalheims malerier skildres mennesker i ulike settinger. Persongalleriet består ofte av yngre barn som opptrer i tett relasjon til nær familie. De er framstilt i situasjoner hvor de blir gitt omsorg, hengivenhet og nærhet. Svalheim iscenesetter personene innenfor intime, private omstendigheter men ved å stryke bort deres individuelle trekk og å gjøre disse hverdagslige hendelsene gjenkjennelig for de fleste, kan tematikken settes inn i en større, eksistensiell sammenheng.

Hanne Nielsen: Nielsen har i sitt kunstnerskap vekslet mellom to ulike maleriske prosjekter: Fotobasert maleri og frie fargekombinasjoner. Til denne utstillingen har hun arbeidet med farge, komposisjon, presisjon, assosiasjon og ulike typer sanseinntrykk. Kunstneren tar utgangspunkt i egne reaksjoner og fornemmelser, og lar seg inspirere av så vel kunsthistorien som sine nærmeste omgivelser.

Astrid Nondal: Astrid Nondal tar gjerne utgangspunkt i naturen, men de endelige scenene utspiller seg i grenselandet mellom naturromantikk og surrealisme. Anstrøket av surrealisme skaper en spenning i uttrykket, men maner også til ettertanke. Nondal frir seg fra et tradisjonsbundet naturlyrisk maleri ved de ulike virkelighetslag hun bygger opp bildene med.

Leave a Comment