ASTRID McGARRIGHAN

“On the edge of the past” – etsninger/ aquatint Prosjektet ”On the Edge of the Past” tar utgangspunkt i gjenstander og hverdagsting som vi omgir oss med: Funksjonelle, dekorative, vakre, stygge, vanlige eller sjeldne. Overalt etterlater vi oss slike spor som viser til vår eksistens og identitet.  Noen får mye oppmerksomhet, mens andre er nesten uanselige. Astrid McGarrighan isolerer og fokuserer på objekter som vekker fantasi, refleksjon og minner. Gjenstanders aldring og slitasje kan frambringe estetisk opplevelse og filosofisk undring. Dette ønsker hun å visualisere i arbeidene sine. Teknikken etsning/ aquatint er tidkrevende, men fascinerende. Arbeidet med idé, tegning, gjentatte etsninger og prøvetrykkinger tar ofte 6-8 uker. For McGarrighan er ”uhell” underveis ikke bare frustrerende, men fører også til kreative… Read More →