Mellom det kunstige og det naturlige

Sissel Fredriksen (f. 1963, Tromsø) viser en serie nye tegninger i sal 2. Fredriksen har arbeidet med to ulike teknikker; «Frottage» – en form for avtrykk av gjenstander, og den mer tradisjonelle tegningen langsomt framstilt strek for strek. Kunstneren er opptatt av de motsetningene det er mellom de ulike uttrykkene, både visuelt og teknisk. Sissel Fredriksen har også sammenstilt to ulike visuelle elementer i arbeidene sine. På den ene siden naturen, og på den andre siden det menneskeskapte. Hun sier følgende om arbeidene sine: «For meg har naturen en sentral rolle i bildene. Naturen med stadige skiftninger; harmoni og så disharmoni, ro og så voldsom dramatikk, uro og så et fredelig øyeblikk. Aldri ingenting, alltid noe. Naturen som noe man… Read More →