Nye utstillinger med Terje Meidell Skare (maleri, tegning) i sal 1 og Catrine Thorstensen (tegning, 3D-animasjon) i sal 2. 

Terje Meidell Skare                     Retrovers
Sal 1

Terje Meidell Skare (f. 1954, bosatt på Kjerrgarden/Askøy) er kjent som surrealisten fra Vestlandet. Helt siden debuten i 1987 har han holdt fast på sitt unike formspråk. I 1994 stilte han ut i Haugesund Kunstforening og kunstkritiker Trond Borgen omtalte arbeidene hans i rosende ordelag: «Hans bilder ligner ikke på noen andre norske maleres – han skiller seg ut i enhver sammenheng med en distinkt personlig stil og et gåtefullt billedmessig innhold.» (Stavanger Aftenblad, 9/11-1994). Vi gleder oss til et gjensyn med denne høyst originale og fantasirike kunstneren. Slik beskriver Terje Meidell Skare selv kilden til arbeidene sine:

I og omkring dei oppreiste

Forteljingar om menneskeslekta sitt forhold til
grunnkreftene i tilværelsen,
om det å vekse ut i frå ei uskuld,
nærast medvetlaus tilstand innanfor ei naturmyte
og inn i ei kulturmyte.
Forteljingar i spenningsfelta
mellom natur-kultur,
spor av natur i kulturen
og spor av kultur i naturen,
samanheng og spalting.
Forteljingar om denne storslagne oppvakninga,
frigjeving og erkjenning,
men også forvirring, sjøvbedrag,
angst og ein nærast kvilelaus, febrilsk søken etter
Gudar og forklaring.
I denne søken eller vokster,
i dette menneskeforetak,
kall det gjerne opprør eller utvikling
er det eg hentar inspirasjon og materiale
til bileta mine. (Terje Meidell Skare)

Terje Meidell Skare er utdannet ved Vestlandske kunstakademi (1982-1987). Han har bla. hatt separatutstillinger i Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane (1990), Bergen Kunstforening (1991) og Haugesund Kunstforening (1994). Han har deltatt på Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen. Meidell Skare er innkjøpt til Haugesund Billedgalleri.

Catrine Thorstensen                    (Out of the) Ordinary
Sal 2

Catrine Thorstensen (f. 1972, bosatt i Oslo) har det siste tiåret gjort seg bemerket i kunst-Norge med sine animasjoner og tegninger. Tematisk kretser utstillingen, som er laget til Haugesund Kunstforening, rundt temaet naturopplevelser. Naturopplevelser kan være så mangt, fra det enkle og hverdagslige, til det overveldende og mer spektakulære. Utstillingen (Out of the) Ordinary består av nye verk som alle har utgangspunkt i møter med natur, der både følelser og nøktern observasjon er tilstede, og der refleksjoner over mer alvorlige temaer blandes med lek og assossiasjoner.

I både tegninger og video framstilles motiver isolert fra sine omgivelser. Når noe tas ut av sin naturlige sammenheng, kan det oppleves mer konsentrert og åpne for nye perspektiver. Som i «Balbina portraits», en serie blyanttegninger av trestammer fra «den døde skogen» i Balbinasjøen midt i Amazonas. Dette er et enormt område med regnskog som ble lagt under vann da et omstridt vannkraftverk ble bygget på slutten av 80-tallet. Tegningene er basert på kunstnerens egne fotografier tatt under båtturer på innsjøen i 2015, og kan ses som portretter av utvalgte representanter for de millioner trær som ikke ble ansett for bryet verdt å hugge før oppdemmingen, og nå står som spøkelser med nakne stammer og brukne greiner i langsom nedbrytning.

Avslutning av et livsløp er også et tema i videoen Reanimate Me, hvor hovedkarakteren er en 3d-animert, død stankelbein. Arten lever kun få dager som voksent insekt, og helt på tampen kan de noen ganger ses liggende med de lange beinene i en kaotisk krusedull, kanskje med enkelte rytmiske rykninger. Et dødt insekt i en vinduskarm regnes vel ikke som den helt store naturopplevelsen, men ved å omstille blikket en smule, ble det litt ekle lille «liket» til en fin liten strektegning, som kunne fortjene et nytt og lengre liv. Ved å sette mange slike positurer etter hverandre skapes bevegelse, som etter hvert går over i en drømmelignende sekvens eller dans. Lydsporet, «Kongrove», er laget av komponist og sanger Hildegunn Hovde.

Et av de mest vanlige, men også mest oversette, innslag av natur i byen er duer. Også i den ornitologiske litteraturen har bydua ofte blitt utelatt. Det er lett å se paralleller til andre grupper i samfunnet, der noen liksom teller mer med enn andre. Tusjtegningene i serien «Negative drawings» viser utsnitt av individuelle mønstervariasjoner i fjærdrakten, gjengitt i sort/hvitt.

Catrine Thorstensen er utdannet ved Institutt for Farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har tidligere hatt separatutstillinger blant annet ved Tegnerforbundet, Kunstnersenteret i Buskerud og Oslo Kunstforening, og har deltatt på kollektivutstillinger som Tegnebiennalen og Høstutstillingen.

For mer informasjon om Catrine Thorstensen: http://www.catrine.no/.

Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend.

Leave a Comment