I utstillingen The Spring Collection viser Cato Løland arbeider jobbet fram på atelieret fra høsten 2013 til dags dato. Noen arbeider i utstillingen er i tillegg laget på stedet i løpet av monteringsdagene. Denne måten å bygge opp en utstilling er karakteristisk i Løland sitt kunstnerskap. Han legger til -og trekker fra – helt til rommet og arbeidene framhever hverandre og han finner den rette romlige komposisjonen, som en kan se på som en tredimensjonal måte å male på.

I sin kunstneriske praksis er Løland interessert i spesifikke materialer og deres egenskaper. Han bruker ofte funnet eller masseproduserte varer, ikke bare på grunn av ubegrenset tilgang, men også for å kontekstualisere arbeidet.

I The Spring Collection har Løland hovedsakelig jobbet med materialer som i utgangspunktet har en bestemt funksjon, f.eks anti-skli underlag, stillasnett, refleksvester osv. Alle disse nevnte materialene har en relasjon til det tekstile, enten måten det oppfører seg på eller hvordan det relaterer seg til annet tekstilt materiale. Anti-skli underlaget er et eksempel på det siste. Et materiale som vanligvis blir lagt skjult under et teppe for å holde det på plass for slik å hindre ulykker. Mange av materialene er kanskje ikke det man først og fremst tenker på som tekstiler, men for Løland er det like mye hvordan materialet oppfører seg eller hvordan det er bygd opp som er med på å plassere det i den tekstile verden. Interessen for materialer som har en funksjon for å hindre/varsle ulykker har vært utgangspunktet for denne utstillingen.

I løpet av sin erfaring med de valgte materialene begynner han å eksperimentere og kombinere ulike teknikker, dekonstruerer materialene og arbeider fram formale komposisjoner med referanser til både maleri, tekstile og fotografiske tradisjoner.

Cato Løland er født i 1982. Han bor og arbeider i Bergen og har sin kunstneriske utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (MA 2007-2009). Han har hatt flere separatutstillinger på Bergenskanten og han har deltatt på en lang rekke kollektivutstillinger i inn- og utland. Nettside: catololand.blogspot.com

 

Leave a Comment