Haugesund Kunstforening inviterer til utstillinger med Kirsti van Hoegee (sal 1) og Katharina Zahl Fagervik (sal 2). Velkommen til utstillingsåpning i Haugesund Billedgalleri fredag 17. mars kl. 18.00!

Kirsti van Hoegee Planet X
Sal 1

«Ved å fotografere månens overflate kan den observeres uforstyrret. Universets uendelighet, dets enorme tomrom, sorte hull, singularitet og galakser, ligger langt utenfor hva hjernen klarer å ta inn over seg.

Det stopper opp. I et forsøk på å innta universets mørke, dets partikler og dimensjoner, vi roter rundt i universets bakgård, og observerer grusen som faller ned fra himmelen. Klumpen av jern som en gang var stor og fri. Ved å vende blikket oppover. Hvordan så stjernehimmelen ut for 5000 år siden? Når vil Karlsvogna forsvinne?

Universet sier du. Jeg ser fargerike bilder av galakser og stjernetåker. Hestehoder. Fotografiene preger vår kollektive oppfattelse av noe vi ikke kan se. Vi stoler på den visuelle fremstillingen. Hjernen oversetter bildene til noe gjenkjennelig, noe som ligner landskapsmalerier fra Amerika, storslått natur, strukturer som fyller hele bildet. Fratatt sin vitenskapelige signifikans, sin opprinnelige funksjon, for å gjenoppstå som skjermsparer. Tilgjengelig for alle.» (Kirsti van Hoegee)

Kirsti van Hoegee (f. 1975, Stavanger) bor og arbeider i Bergen. Hun har Bachelor i fotografi og Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, og jobber i et spenn av uttrykk, ofte med fotografiet som utgangspunkt. I sine siste kunstprosjekter har van Hoegee undersøkt aspekter ved og trukket paralleller mellom insekters adferd og den stadig mer kunstig belyste kloden. Hun ser nå på menneskets forhold til universet, og hvordan dette har endret seg i takt med fotografiets fremgang og lysets inntog. Hva gjør det med oss mennesker at vi mister tilgangen på stjernehimmelen?

Katharina Zahl Fagervik Jordminne
Sal 2

Katharina Zahl Fagervik (f. 1977) er fra Helgeland, utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen, og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun arbeider hovedsakelig innen maleri, tegning og collage.

Bildene til utstillingen i Haugesund Kunstforening kretser rundt det organiske, og med mennesket og planter i naturen som overbyggende motivkrets. Zahl Fagervik oppfatter blikket vårt på naturen som sterkt personlig, og preget av samtiden. Naturen kan mer eller mindre sees uforandret gjennom flere hundre år, og tidsperspektivet på store forandringer i naturen går over tusenår.

Der utviklingen strekker seg over lange tidsperioder, har derimot blikket vårt på naturen forandret seg hurtig på bare få generasjoner. Fra et oppdager/utforskerblikk, hvor kontinenter skal kartlegges og natur kultiveres, til miljøperspektivet vi har i dag, hvor vi knapt kan tenke på natur uten å berøre den globale oppvarmingen, og utrydningstruede arter.

I serien “Jordminne” er bildene todelte med skarpe kontraster og sceneskifter mellom under- og overflaten. Hvor det på overflaten skildres ro og skjønnhet, kan det som befinner seg under overflaten virke mer forstyrrende. Plantene er beskrevet med et tverrsnitt av jorda de vokser i, og kan, med sin flate natur, estetisk minne om naturvitenskaplige illustrasjoner.

For mer informasjon om Kirsti van Hoegee: http://www.kvhoegee.no/
Fore mer informasjon om Katharina Zahl Fagervik: https://www.zahlfagervik.com/

Leave a Comment