Haugesund Kunstforening har gleden av å invitere til åpning av Vestlandsutstillingen 2015. Velkommen til vernissasje fredag 8. mai kl. 18.00 i Haugesund Billedgalleri.

Handlingens gang/ kurator: Kjersti Solbakken

Sal 1 og sal 2

Utstillingen Handlingens Gang utforsker det komplekse forholdet mellom kunst som språk og språk som kunst. Gjennom å fokusere på ulike former for funksjoner i kommunikasjon, med å studere, skape og gjenskape historier som knytter seg til materialer, arkitektoniske strukturer og objekter, ønsker Handlingens Gang å reflektere over hvilke elementer som gjør hendelser til en fortelling. Språkets definisjonsmakt tydeliggjøres gjennom politiske og poetiske arbeider hvor selv mangel eller fravær av ord handler om dialog. De ulike arbeidene i utstillingen kan leses som hverdagslige observasjoner fra nære omgivelser samtidig som de beveger seg inn i en større mellommenneskelig diskurs hvor allmenne begreper som autentisitet, fiksjon, minne, tilstedeværelse og ritualer står sentralt.

For å kunne speile tendenser i et kunstfelt som er i stadig utvikling, vil det for første gang i år produseres en performanceturné som følger utstillingen. Programmet vil vise nyproduserte arbeider av temporær karakter og består av performance, opplesninger og foredrag.

Vestlandsutstillingen 2015 består av 18 kunstprosjekter av til sammen 22 kunstnere:
Aage Langhelle, Benedicte Clementsen, Elin Melberg, Gabriel Johann Kvendseth, Gunnhild Torgersen, Ida M. Følling & Øyvind Torvund, Inger Wold Lund, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir & Kristian Skylstad & Jason Havneraas & Kjetil Berge, Margrethe K Brekke, Maria Brinch, Marius Moldvær, Olve Sande, Petrine Vinje, Ragnhild Aamås, Runa Carlsen, Sandra Vaka Olsen, Silje Linge Haaland, Øyvind Aspen.

Kunstnere som er lokalt forankret til Rogaland er Silje Linge Haaland, Elin Melberg Sandra Vaka Olsen og Benedicte Clementsen. Utstillingen vandrer videre til Stavanger Kunsthall i juni.
Vestlandsutstillingen er støttet av: Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd.

Leave a Comment