Vestlandsutstillingen er den eldste landsdelsutstillinga, og vart for fyrste gong vist på Bergen Kunstforening i 1922. Formålet med utstillinga er å arrangere ei årleg utstilling med verk av kunstnarar som har tilknyting til Vestlandet. Utstillinga skal vise fram samtidskunst av høg kvalitet, som speglar den vestlandske kunstscena ut mot resten av landet.

Vestlandsutstillingen 2019 – Vi er stedene er kuratert av Marte Danielsen Jølbo. Deltakande kunstnarar:

Gruppeutstilling: 
Anette Gellein, Arild Våge Berge, Åse Løvgren & Stine Gonsholt, Aurora Solberg, Gunnhild Torgersen, Hilde Frantzen, Elin Brissman, Ida Madsen Følling, Johanne Hestvold, Kenneth Varpe, Maiken Stene, Margrethe Aanestad, Natasja Askelund, Ole Martin Lund Bø, Per Christian Brown, Roddy Bell, Siv Bugge Vatne, Stian Ådlandsvik, Tor-Finn Malum Fitje, Trond Hugo Haugen, Yngve Mathisen

Stadsspesifikke verk:
Azar Alsharif (Kunsthall Stavanger), Hans Edward Hammonds (Haugesund Billedgalleri),  Ingrid Lønningdal (Kunstgarasjen), Jiska Huizing (alle visningsstadene), Lillian Tørlen (Kunstmuseet KUBE), Solveig Landa (Kunsthuset Kabuso), Tone Wolff Kalstad (Sogn og Fjordane Kunstmuseum) 

Publikasjon: Agnes Btffn, Anna Ihle, Bjørn-Henrik Lybeck, Endre Aalrust, Kent Fonn Skåre, Kristin Velle-George

// 

Vestlandsutstillingen 2019 er støtta av Bergen kommune, Fritt Ord, Hordaland Fylkeskommune, Kulturrådet, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Stiftelsen Kjell Holm og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

//


Leave a Comment