Seksualitet, kjønn, kropp, identitet, tilhørighet, erindring…. Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til vårens to siste salgsutstillinger. Vi har gleden av å presentere Marit Victoria Wulff Andreassen med tegninger i sal 1, og Trine Hovden med keramiske arbeider i sal 2. Utstillingene åpnes av gallerileder Grethe Lunde Øvrebø. Velkommen til vernissasje fredag 29. april kl. 18.00 i Haugesund Billedgalleri.

Marit Victoria Wulff Andreassen tegning – Sal 1

Marit Victoria Wulff Andreassen (f. 1971, Harstad/Stavanger) er en av vår tids mest interessante og særpregede kunstnere. Med en billedverden som sentrerer rundt temaene kropp og kjønn samt problematisering av aspekter knyttet til identitet og seksualitet, tar hun tak i emner som berører helt sentrale menneskelige erfaringer. Arbeidene hennes kan oppleves både provoserende og pirrende, vakre og frastøtende på samme tid.

Andreassen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2003). Hun arbeider med tegning på papir, store veggtegninger og maleri. Andreassen har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger og har gjort utsmykninger bla. for KORO og Gassco (Karmøy). Hun har mottatt en rekke stipender, er støttet av Norsk Kulturråd i flere omganger og presentert i flere tidsskrifter og bøker. I 2009 ble hun nominert til Carnegie Art Award.

Andreassens er bla. innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Stavanger kunstmuseum, De Samiske samlinger og Haugesund Billedgalleri. Hun er omtalt i Gunnar Danbolts reviderte utgave av Norsk Kunsthistorie (Samlaget) og i Øystein Ustvedts : Ny Norsk Kunst – etter 1990 (Fagbokforlaget).

Andreassen viste sine arbeider i en omfattende utstilling i Stavanger kunstmuseum i 2015, og i år er hun oljemessens ONS kunstner i Stavanger. Natt & Dag i Stavanger kåret Marit Victoria Wulff Andreassens utstilling «Through the Woods» på Stavanger kunstmuseum, som fjorårets beste kunstopplevelse.

Trine HovdenMellomtilstander, keramiske arbeider – Sal 2

Tidsbegrepet og gjentagelsen er gjennomgående tema i arbeidene til Trine Hovden (f. 1976, Bergen). Hun er opptatt av spørsmål rundt identitet og tilhørighet i forhold til geografi, slekt og familie. Med utgangspunkt i bilder og problemstillinger fra egen familiehistorie utforsker hun den individuelle og kollektive erindringen.

Hovden arbeider med leire og silketrykk med utgangspunkt i fotografiet. Ved å kombinere klassiske keramiske kvaliteter og materialer med grafiske teknikker skaper hun sitt eget individuelle utrykk. De keramiske materialene gir andre utrykk enn pigment; transparens, glassdannelse, dybde, opacitet og brenningens innvirken på fargeoksydene er særegent for den keramiske overflaten. De grafiske trykketeknikkene gir presisjon, repetisjon og et stort og annet uttrykksregister i overføring av motiv. Kunstneren blander ulike teknikker, maler, heller, sjablongtrykk og fotobasert overføring.

Til utstillingen har Hovden med seg helt nye arbeider, som vises for første gang i Haugesund. I senere tid har hun begynt å rent fysisk bryte opp bildene ved å skjære dem opp i strimler. Kunstneren samler dem igjen på ulike måter, mens i noen arbeider benytter hun strimlene som et byggemateriale. Dette har tilført arbeidene hennes en mer skulpturell og abstrakt karakter.

Hovden er ikke opptatt av å fortelle en bestemt historie, men ønsker å formidle en stemning og å åpne opp for assosiasjoner. Det ligger en brutalitet i selve makuleringshandlingen samtidig som materialet har mange forføreriske og nærsynte kvaliteter.

«For meg handler arbeidet både om tapt tid, men også hvordan det som har vært ikke forsvinner med transformeres til noe nytt. På denne måten kommer det også til å handle om det ukjente, forventninger og om nye muligheter. Jeg er opptatt av nyansene i repetisjonen som ikke er nøyaktig den samme. Gjentagelsen innebærer forandring og den har noe av både fortiden og fremtiden i seg.» (Trine Hovden)

Trine Hovden er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (Diplom 2005). Hun har hatt separatutstillinger blant annet på kunstmuseet i Nord-Trøndelag, Kunstnerforbundet og Galleri Format i Oslo. Hun har deltatt på mange gruppe- og kollektivutstillinger i utlandet, bla. Korea, Tyrkia, Frankrike, Danmark og Tyskland. Hovden har også mottatt en lang rekke stipendier og er innkjøpt av Fondet for innkjøp av samtidskunsthåndverk flere ganger. Hovden er innkjøpt av Kunstmuseet Nord-Trøndelag og representert i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim og KODE Bergen. Mer informasjon: http://trinehovden.tumblr.com/

Kunstnerne vil være til stede på åpningen fredag 29. april kl. 18.00.

Pressekontakt:

Haugesund Kunstforening: Grethe Lunde Øvrebø, tlf. 52 74 41 80/90 88 16 65 grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no

Leave a Comment